Gründerhistorien: SALMA – noe helt nytt

Eventyret startet allerede i 1937. Hos familiebedriften Bremnes Fryseri på øya Bømlo i Hordaland. Der mottok fabrikken villaks, hummer, og senere også makrell, krabber, reker, størje og sei. På 1950-tallet begynte gründer Olav Svendsen Sr. å eksperimentere med oppdrett av ørret. Han ville skape en næring som ga arbeidsplasser langs kysten, og la med dette grunnlaget for lakseoppdrett som gjorde fersk og sunn kvalitetslakslaks tilgjengelig for stadig flere.

Miljøet på Bremnes var tidlig på banen i satsningen på foredling. I dag har vi aktivitet på 24 steder i ni kommuner i Hordaland og Rogaland. SALMA er i dag en av Norges mest kjente merkevarer, og representerer et lakseprodukt med kvalitet i verdensklasse. Det er takket være gründeren sin sønn, Olav Svendsen Jr. og de dedikerte medarbeidere bak utviklingen av SALMA.

natur på bømlo
Bømlo i Hordaland.

Å levere fersk laks av topp kvalitet hele året krever kontinuerlig forbedring. Allerede på midten av 90-tallet utviklet Bremnes Fryseri i samarbeid med Norges Landbrukshøgskole en helt ny metode som førte til redusert stress for laksen, og ekstrem ferskhet som ga økt kvalitet. “Kald fisk”-metoden innebærer at fisken nedkjøles naturlig i kaldt sjøvann før foredling, og bearbeides umiddelbart etter den hentes opp fra vannet. På 90-tallet var dette pionerarbeid. I dag er metoden anerkjent av hele oppdrettsnæringen.

Natur på bømlo
På Bømlo ligger Bremnes Seashore hvor SALMA blir produsert og utviklet.

Metoden skapte interesse for samarbeid utenfra. På begynnelsen av 2000-tallet tok TINE BA kontakt med Bremnes Seashore. Sammen ønsket de å utvikle et helt nytt pølseprodukt laget av fisk. Ideen var å lage en spekelaks som skulle se ut som en helt vanlig spekepølse. Den skulle ligne på et tradisjonelt produkt, men inneholde noe nytt: rå, fersk kvalitetslaks. Produktet ble lansert både nasjonalt og internasjonalt, men nådde ikke opp i konkurransen mot verken etablerte lakseprodukter eller tradisjonelle pølseprodukter. Men da en amerikansk kunde utbrøt «Never mind the sausage, where can I get that damn fish?», ble det klart at potensialet heller lå i selve råvaren enn spekelaksen.

gladlaks fra bømlo
Gladlaksen har god plass i merdene som er hele 50 meter dype.

Et feilslått produkt ble starten på suksesshistorien om SALMA– den rendyrkede, norske kvalitetslaksen. Innovasjonen bak naturlig kjøling ble videreført, mens produktet ble endret. Enkelte mente skaperne bak SALMA var på dypt vann da de ville lansere laksens indrefilet til det norske folket, men Olav Svendsen Jr. og Co. visste at innovasjonsmot lønner seg. Samarbeidet mellom Bremnes Seashore og TINE førte til etableringen av Salmon Brands i 2004, og SALMA ble lansert for det norske markedet i 2006. I mars 2012 tok Bremnes Fryseri over hele driften av selskapet.

SALMA 14 g uten emballasje
SALMA er i dag en av Norges mest kjente merkevarer, og representerer et lakseprodukt med kvalitet i verdensklasse.