Hvordan sikres SALMA den beste kvaliteten til enhver tid?

SALMA produseres hvordan

SALMA er en skinn- og beinfri laksefilet av ypperste kvalitet. Lakseproduktet stammer fra lokal norsk lakseoppdrett, med all foredling og pakking i Norge. Store deler av SALMA-produksjonen gjøres for hånd av eksperter for å sikre høyest mulig kvalitet.

Fra laksen svømmer i sjøen til den er ferdig vakuumpakket, tar det maksimalt fire timer. SALMA har vitenskapelig dokumenterbare kvalitetsfordeler på farge, kjøttkvalitet, fasthet og smak.

SALMA har kontroll over aller ledd i produksjonen, fra rogn til ferdig produkt i butikken. Vår unike kvalitet sikres gjennom svært strenge produksjons-, hygiene- og temperaturkrav i alle ledd gjennom hele produksjonsprosessen:

  • God håndtering fra rogn til ferdig fisk: All laks som blir til SALMA har sin egen CV, som gjør at den kan spores tilbake til rogn, hvilken oppdrettsmerd fisken kommer fra, nøyaktig hvor oppdrettsmerden har stått i sjøen, samt hvilken type fôr fisken har fått.
  • Naturlig kjøling: “Kald fisk”-metoden innebærer at fisken nedkjøles naturlig i kaldt sjøvann før foredling, og bearbeides umiddelbart etter den hentes opp fra vannet. Lav temperatur gjør at laksen slapper av samtidig som fiskevelferden blir så høy som mulig i perioden før slakting. Dette gir en særlig god kvalitet på fiskekjøttet etter slakting, og gir også en sterkere rødfarge.
  • Sortering: Det er mennesker som jobber med å sortere ut fisk til SALMA. De er opplært i, og har lang erfaring med, å velge ut fisken med høyest kvalitet. I tillegg kontrollerer maskiner at fiskens vekt og størrelse er passende for SALMA-produksjon.
  • Hygiene og mattrygghet: Vi har en streng intern kontrollplan for mikrobiologiske og kjemiske analyser av ferdige produkter, produksjonsutstyr og vannet som brukes i produksjonen. Hyppige temperaturmålinger og kontroll av rengjøring er også viktige tiltak for å sikre optimal hygiene. Vi har svært strenge hygienerutiner, og tar en rekke prøver hver eneste dag for å være sikre på at vi alltid leverer trygg mat til forbrukerne. I tillegg blir vi også kontrollert jevnlig av Mattilsynet ved både varslede og uanmeldte kontroller.
  • Menneskene i produksjonen: SALMA-produksjon er håndarbeid. Vi bruker stadig mer avanserte maskiner for å støtte arbeidet i produksjonen, men viktige deler av SALMA-produksjonen er så spesialisert at den kun kan utføres av kyndige mennesker.

Kvalitetskontroll: Vi måler jevnlig viktige kvalitetsparametere som for eksempel farge og fettinnhold, samt at eksterne kontrollører og myndigheter jevnlig fører tilsyn med og revisjon av produksjonen og vårt kvalitetsoppfølgingssystem.