Tidlig på 90-tallet ble det utviklet effektive vaksiner mot vanlige laksesykdommer, noe som førte til at behovet for antibiotikaholdig fôr minsket. Bremnes Seashore og SALMA® har ikke brukt antibiotika i sine anlegg siden 1992. Når det snakkes om resistens i mediene, så er det en etablert misforståelse at dette handler om antibiotikaresistens. Det er ikke tilfelle. Resistensen det refereres til går på at lakselusa utvikler motstandsdyktighet mot ulike tiltak, og derfor utvikler vi stadig nye metoder for å være i forkant av dette. En annet område som er myteomspunnet er rømming og dette kan du lese mer om her:

Rømming (oppdrettslaks på avveie)