Produktnavnet er navnet på produktet, som regel loin/burger/røkt
Partinummert finner du bak på etiketten