Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en verdensledende sertifiserigsordning for akvakultur. ASC finnes kun på mat fra anlegg som har blitt uavhengig vurdert og sertifisert som miljømessig sosialt ansvarlige. SALMA® er i gang med denne sertifiseringen, men prosessen tar tid på grunn av vår brakkleggingsprosess og fordi vår fisk lever sin første tid på land. Sertifiseringsprossesen starter først etter at fisken er satt i sjø, noe som gjør at sertifiseringsprosessene for de ulike anleggene har ulike start- og sluttdatoer. Men prosessen er i gang, og vi har som mål at vår laks kan selges som ASC-sertifisert i årene som kommer.