Som en del av Bremnes Seashore Group, er SALMA® forpliktet til høyeste standard for overholdelse og etisk forretningsførsel. Les mer i vår Code of Conduct og Code of Conduct for våre forretningspartnere . Våre interessenter kan rapportere ethvert brudd på vår etiske standard i vår eksterne varslingskanal.