I 2020 åpnet vi verdens første helelektriske oppdrettsanlegg. Dette innebærer at alle operasjoner i den daglige driften er drevet av ren elektrisk kraft og er knyttet til landsstrøm. Per dags dato er 18 av våre 23 oppdrettsanlegg knyttet til landstrøm og 1 av våre anlegg er helelektrisk. Et annet miljøtiltak vi tester ut når det kommer til fornybare energikilder er batteridrevne båter. Første elektriske båt ble tatt i bruk i sommer (2021) og vi har, både når det gjelder elektriske båter og generelt på området bærekraft, inngått et partnersamarbeid med Bellona for videre utvikling mot en grønnere fremtid.