Bokstavene LCF (Live Cold Fish) er hemmeligheten bak SALMA® sin suksess og unike kvalitet. SALMA® fabrikken på Bømlo er det eneste fiskeoppdrettsanlegget i verden som har et skreddersydd LCF-anlegg. Det betyr at i timene før laksen avlives, så kjøles den ned i havvann som holder to grader. Laksen er et vekselvarmt dyr. Den justerer derfor kroppstemperaturen etter omgivelsene. SALMA® laksen hører naturlig hjemme i nord-Atlanteren ved lave temperaturer. En fisk som er minimalt stresset (lavt melkesyrenivå) og kald gir det beste utgangspunktet for høy, jevn og forutsigbar kvalitet. Med dette utgangspunktet kan nå fisken foredles pre-rigor til SALMA® produkter.

Bildet over illustrerer denne 3-stegs-prosessen som inkluderer den nevnte naturlige nedkjølingen.