Sjømatnæringen er en voksende industri i Norge, og vi ønsker at denne veksten skal skje på en bærekraftig måte. Hovedutfordringen i dag er lakselus, som er en naturlig parasitt som eksisterer i saltvann på vår nordlige halvkule. Vi jobber aktivt med lokale tiltak og vi har initiert en ny metode for å forhindre oppblomstring av lakselus. Metoden går ut på å sette ut større smolt (ungfisk) i sjøanleggene (vår smolt har i dag en snittvekt på over 500 gram). En høyere vekt ved utsetting gir en sterkere og mer motstandsdyktig fisk, som tilbringer kortere tid i sjøen og er dermed mindre utsatt for lakselus. Vi har også iverksatt et stort prosjekt hvor Norsk Regnesentral har konkludert at post-smolt halverer behovet for avlusing. I tillegg til forskningsprosjekt har vi i dag iverksatt tiltak som forhindrer lus å komme inn i selve oppdrettsanlegget. Vi bruker i dag skjørt både innenfor og utenfor merdene, en metode som viser seg å minimere lus.