SALMA® produseres på et av verdens mest moderne oppdrettsanlegg i havgapet utenfor Bømlo. Her har man ikke bare vært pionérer innenfor lakseoppdrett, men også innenfor fiskekvalitet. For å lykkes med det, må laksen ha det bra.

I fiskeoppdrettens spede begynnelse på 60-tallet, la fiskeren anlegget sitt utenfor stuevinduet. Han ville følge med på laksens sprett fra godstolen, og hadde ikke forutsetning for å forstå hvilken rivende utvikling næringen skulle gjennomgå de neste seksti årene. I dag er fiskeoppdrett noe ganske annet.

Fra rogn til fullvoksen laks
Det tar 2,5 år fra lakserogna klekkes til den er en fullvoksen SALMA® laks. I denne perioden endres habitatet fra ferskvann til saltvann, slik laksen også lever i naturen.

Vi utvikler stadig prosessene, og nå setter vi ut større smolt (ungfisk) enn tidligere. Det betyr at laksen tilbringer kortere tid i merdene, og er et grep som sikrer bedre fiskehelse og dyrevelferd, sier Svein Olav Fjæra. Han har jobbet som forsker i Bremnes Seashore siden lanseringen av SALMA®, og har utdannelsen sin fra Norges landbrukshøgskole på Ås

Gjennom hele prosessen har laksen rikelig plass til å bevege seg. Den skal ha en normal utvikling, og kunne svømme slik fisk gjør i naturen. Vannkvaliteten overvåkes og justeres ved behov, og blodprøver (stikkprøver) tas for å måle stressnivået hos laksen. Det er dokumentert at god fiskehelse er en forutsetning for høy kvalitet. For et gourmetprodukt som SALMA®, som eksporteres til blant annet matnasjonen Frankrike, er kvalitet et krav det ikke er mulig – eller ønskelig – å kompromisse.