Når det gjelder rømning, altså oppdrettsfisk på avveie, så er dette noe vi tar på alvor. Vi har blant annet initiert «SalmonTracking 2030», som skal spore laksens vandringsmønster, vandringshastighet og hvor stor forekomst det er av laks og sjøørret i lokale elver. Dette vil gi oss bedre kunnskap om de ville laksebestandene og hvordan vi best mulig skal ivareta disse bestandene.