Glad laks er god laks, sies det. Men hvordan tar SALMA® vare på laksen før den havner i butikk? Vår filosofi er tydelig og bygger på åpenhet.

Dagens kunder er opplyste og stiller krav til dyrevelferd hos produsentene. Dette tar vi på alvor og vi ønsker å være åpne om hva som foregår på innsiden av oppdrettsanleggene. Derfor inviteres både kokker, kunder og media jevnlig på fabrikkbesøk til Bømlo, der de med egne øyne kan se våre anlegg og ta del i SALMA® laksens vei fra hav til butikk. I tillegg til vår åpne filosofi og et ønske om at laksen skal ha det best mulig er også næringen vi operer i strengt regulert.

Fiskeoppdrett er i dag en regulert næring med tydelige retningslinjer fra myndighetene. Fisketettheten i anleggene skal være tilpasset fiskens atferdsmessige og fysiologiske behov og skal ikke overstige 2,5% laks per merd. I tillegg er alle oppdrettsanlegg i Norge pålagt hyppige kontroller av veterinær eller fiskehelsebiologer. Under disse besøkene vurderes fiskens velferd, og det tas biologiske prøver for å dokumentere og overvåke fiskens helsestatus. Vi foretar også hyppige undersøkelser av bunntilstanden for optimale forhold for laksen. Disse kontrollene finner sted mellom seks og tolv ganger i året, og er et velkomment tiltak.

En glad laks

Vi ønsker en frisk laks og vi tror at en frisk laks også er en glad laks. Dette legger vi til rette for gjennom tilgang på rent og næringsrikt fôr og tilstrekkelig med plass. For å forsikre oss om at laksen vår forblir en glad laks, jobber vi kontinuerlig med å forske på oppdrettsnæringens utfordringer. Vi har et fremoverlent team av forskere i vårt eget forsknings- og utviklingsorgan i Bremnes Seashore. I tillegg har vi et tett samarbeid med Myobiotec som kontinuerlig studerer forbedringspotensialet innenfor fiskehelse, produktkvalitet og prosesseringsmetoder. Vi ønsker at vår forskning skal kunne brukes av andre slik at all laks, blir en glad laks.

Andres øyne rettes mot SALMA®

Kunnskap er nøkkelen til forbedring, og det gjelder også i oppdrettsnæringen. Resten av verden ser nå til Norge når det gjelder å drive bærekraftige oppdrettsnæring, og vi er stolte av å være en pionér på dette feltet. Vi samarbeider med en rekke faginstanser, ledende forskningsmiljøer, for å utvikle ikke-medikamentelle metoder for å fjerne lakselus, samt forsøk med tubenot for å unngå påslag av lakselus. Vi har fortsatt ikke satt to streker under svaret, men er på god vei til å finne løsninger. Ett annet steg i riktig retning er det pågående arbeidet med å oppnå ASC-sertifisering. Mer informasjon om denne prosessen finner du her: ASC sertifisering