I kombinasjon med effektiv nedkjøling, er en lite stresset fisk en forutsetning for høy kvalitet. De som jobber med SALMA® har derfor spisskompetanse for å unngå at laksen blir stresset underveis. Vår spisskompetanse har resultert i en egenutviklet og unik metode som kalles Low Stress System. En av de som besitter kunnskap om Low Stress System er Svein Olav Fjæra. Hun har jobbet som forsker i Bremnes Seashore siden lanseringen av SALMA®, og har utdannelsen sin fra Norges landbrukshøgskole på Ås Hun understreker at forutsetningen for Low Stress System er at laksen blir håndtert skånsom og minst mulig. Fra sjøanlegget til fabrikken har vi fokus på god fiskevelferd, god vannkvalitet og skånsom håndtering. I alle basseng og tanker er det ingen skarpe kanter og rolige forhold.

Han understreker at når man jobber med levende dyr, så er det avgjørende at de har det bra. Det er noe kunden forventer, og en faktor som hever kvaliteten på sluttproduktet. Andre faktorer som en avgjørende for kvalitet er LCF, Ikejime, Pre-rigor-processing og våre strenge hygienekrav.